LATIHAN SOAL

FISIKA KELAS 7

TAHUN PELAJARAN 2010=2011

 

A.   Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1.  Wisnu melambaikan tangannya. Berdasarkan pengertian gerak, Wisnu dikatakan …

a.  diam                                                                   c.  berpindah tempat

b.  bergerak                                                            d.  bergeser kedudukan

2.  Gerak matahari terbit dari Timur termasuk …

a.  gerak nisbi                                                       c.  gerak nyata

b.  gerak semu                                                     d.  gerak relatif

3.  Pemain bola yang sedang menggiring bola dikatakan bergerak terhadap …

a.  sepatunya                                                      c.  kakinya

b.  rumput di lapangan                                   d.  badannya

4.  Gerak revolusi bulan adalah …

a.  gerak lurus                                                     c.  gerak semu

b.  gerak melingkar                                          d.  gerak paraboloa

5.  Rafli berjalan sejauh 3 km. Bagi Rafli, nilai 3 km tersebut menyatakan …

a.  perpindahan                                                c.  jarak

b.  kedudukan                                                   d.  titik acuan

6.  Sebuah bus melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap 60 m/s ke Timur. Jarak yang ditempuh bus tersebut dalam waktu 10 s adalah …

a.  6 km                                                              c.  600 m

b.  60 km                                                           d.  6.000 m

7.  Nanda menaiki motornya dengan kelajuan 72 km/jam. Bila dinyatakan dalam SI, kelajuan motor Nanda adalah …

a.  1 m/s                                                            c.  10 m/s

b.  5 m/s                                                           d.  20 m/s

8.  Perubahan kecepatan setiap sekon disebut …

a.  kecepatan                                                  c.  perpindahan

b.  percepatan                                               d.  kelajuan

9.  Gerak lurus beraturan (GLBB) memiliki …

a.  kecepatan tetap                                      c.  percepatan tetap

b.  percepatan berubah                             d.  kecepatan nol

10.  Pada gerak lurus, bila kecepatan diubah menjadi dua kali kecepatan semula, maka untuk menempuh jarak yang sama diperlukan waktu …

a.  4 kali semula                                          c.  1 kali semula

b.  2 kali semula                                          d.  1/2 kali semula

 

B.   Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar!

1.  Perubahan kedudukan terhadap titik acuan disebut……. (gerak)

2.  Alat ukur kelajuan pada sepeda motor adalah….. (speedometer)

3.  Sebuah benda bergerak dg kecepatan 12 m/s pada detik pertama. Pada detik kedua kecepatannya menjadi 16 m/s. Kecepatan rata-rata benda tersebut adalah ….. (4 m/s)

4.  Gerak lurus adalah……… (gerak suat benda dalam lintasan lurus)

5.  Gerak dengan lintasan lengkung disebut………. (parabola)

6.  Benda yang dilempar ke atas merupakan contoh……. (gerak lurus diperlambat beraturan)

7.  Sebuah kereta api melakukan GLB. Pada detik pertama kecepatan 5 m/s, pada detik kelima kecepatannya …….. m/s.  (25)

8.  Pernyataan:

     1) Buah Mangga jatuh dari pohonnya.

     2) Bersepeda menaiki jalan menanjak.

     3) Bola dilempar vertikal ke ata.

     4) Bola menuruni bidan miring.

Gerak lurus dipercepat beraturan ditunjukkan oleh pernyataan nomor ……….. (1 dan 4)

9.  Rizal pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 1,8 km dan kecepatan rata-ratanya 3 m/s. Jika sekolah masuk pukul 07.00 agar tidak terlambat maka Rizal harus berangkat ke sekolah paling lambat pukul ………… (06.50)

10.  Panjang lintasan yang ditempuh benda selama geraknya disebut ………. (jarak)