LATIHAN SOAL

TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 

Nama Sekolah        :

Mapel       : Matematika   NILAI
Nama / No. Absen  : Hari. Tgl  :    
Kelas                       : V ( LIMA ) Waktu      :  

 

I.       BERILAH TAN DA SILANG ( X ) PADA HURUF YANG KAMU ANGGAP BENAR ?

1.   256 + 357 + n = 1.063

a 432                       b 342                     c 423                        d 450

2.   20 + 15 + 25 = 2P nilai P yang benar adalah …………

a 30                        b 10                      c 15                          d 20

3.   321 x 21 x 3 =……….

a 20.648                  b 24.786                c 20.223                    d 24.678

4.   Hasil taksiran terbaik dari 62 x 79 adalah …………..

a 3.300                    b 1.800                  c 3.500                      d 4.800

5.   Kelipatan perseketuan terkecil dari 60 dan 80 adalah ………..

a.248                       b.300                     c.240                        d. 260

6.   FPB dari 70 , 42 dan 36 adalah ……..

a.2                          b.14                      c.7                            d.17

7.   72 : ( – 96 ) + 72 ) = ………..

a.6                          b.3                        c.- 3                          d.- 6

8.   Hasil dari  adalah …………

a.200                       b.180                     c.160                        d.140

9.   Pernyataan yang benar di bawah ini adalah ………….

a. 18-(-12 ) = – 6       b. 27 – (- 18)=9      c. .-37-( -28 ) = 6        d.-45–(-25) = -20

10.   Hasil dari 123 – ( – 156 ) adalah………

a.- 279                     b.279                     c.278                        d.- 278

11.   n + ( – 72 ) = – 132        n  adalah …………….

a.60                        b.- 60                    c.- 204                      d.204

12.   17 pangkat dua dari 441 adalah …………..

a.19                        b.18                      c.20                          d.21

13.   nilai n adalah ……….

a.153                       b.154                     c.155                        d.156

 

14.   Luas daerah persegi 729 cm . Panjang sisi persegi tersebut adalah ……….

a.37                        b.33                      c.27                          d.23

15.   Pukul 21.30 sama  dengan pukul ….malam

a.09.30                  b.08.00                  c.07.00                           d.19.00

 

Download Soal-Soal Selengkapnya & Jawabannya Di 4Shared atau Di Ziddu

Iklan