ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)

TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011

MATA PELAJARAN IPS

KELAS V (LIMA)

A. Pilih jawaban yang paling tepat!

1. Pedagang Eropa yang datang pertama kali memasuki wilayah Nusantara adalah . . . .

a. Portugis dan Italia                                                      c. Portugis dan Belanda

b. Portugis dan Spanyol                                                 d. Portugis dan Inggris

2. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dimulai pada tahun. . . .

a. 1586                                                                                     c. 1596

b. 1590                                                                                     d. 1598

3. VOC didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin oleh . . . .

a. Pieter Both                                                                c. Dr. Snouck Hurgronje

b. Jenderal de Kock                                                       d. Jenderal Daendels

4. Tokoh Tiga Serangkai yang mengkritik sistem tanam paksa melalui buku Max Havelaar adalah ….

a. Buyskes                                                                    c. Suwardi Suryaningrat

b. K.H. Dewantoro                                                         d. Douwes Dekker

5. Perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda dipimpin oleh . . . .

a. Pangeran Antasari                                                     c. Pangeran Diponegoro

b. Tuanku Imam Bonjol                                                  d. Kapitan Pattimura

Download Soal Selengkapnya

Iklan