ULANGAN KENAIKAN KELAS UKK

MATA PELAJARAN MATEMATIKA

KELAS IV (EMPAT)

TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011

A.   Pilih jawaban yang paling benar!

1.      Bilangan bulat antara -5 sampai 2 adalah . . . .

a.  -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1                                              c.  -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

b.  -4, -3, -2, -1, 0, 1,                                                  d.  -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

   3.      Seekor katak melompat 5 satuan ke kanan, lalu berbalik 7 satuan ke kiri. Katak itu sekarang berada di titik . . . . .

            a.  -2                                        b.  2                                         c.  5                             d.  7

5.      -2 . . . . . . 5

Tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah . . . . .

a.  <                                         b.  >                                         c.   =                            d.  ≥

7.      Bilangan bulat yang juga bilangan prima adalah . . . . .

a.  11                                       b.  18                                       c.  21                           d.  27

9.      Lawan dari -135 adalah . . . . .

a.  -153                                    b.  -315                                    c.  135                         d.  531

 

Download Soal Selengkapnya Di Sini


Iklan