LATIHAN ULANGAN

IPA FISIKA KELAS 7

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d!

1.  Zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen positif disebut . . .

a.   basa                                                                       c.   asam

b.   garam                                                                     d.   larutan

2.  Efektifnya antasid yang terkandung dalam obat maag dalam menetralkan asam lambung dikarenakan obat maag tersebut mengandung . . .

a.   basa                                                                       c.   asam

b.   garam                                                                     d.   larutan

3.  Asam fosfat yang terkandung dalam deterjen dan pupuk mempunyai rumus kimia . . .

a.   H3PO4                                                                                                                  c.   HCL

b.   HCOOH                                                                  d.   C6H8O7

4.  Salah satu sifat basa, yaitu . . .

a.   bersifat korosif                                                         c.   bereaksi dengan logam

b.   menghasilkan ion H+ dalam air                                  d.   bersifat kaustik

5.  Asam dan basa bila dicampur akan bereaksi dan menghasilkan . . .

a.   larutan asam                                                           c.   garam dan air

b.   larutan basa                                                            d.   air

Download Soal Selengkapnya

Download Kunci Jawaban

Iklan