A. Pilih salah satu jawaban yang tepat!
1. (-14) + (-5) = n, nilai n adalah . . .
a. (-3)                         b. (-19)                          c. 8                                       d. 19

2. Seekor katak melompat 12 satuan ke kanan, kemudia melompat lagi ke kiri sejauh 10 satuan. Di mana posisi katak sekarang . . .
a. 22                            b. (-22)                        c. (-2)                                  d. 2

3. Suhu udara di daerah kutub dapat mencapai lima belas derajat di bawah nol. Penulisan yang tepat untuk menunjukkan angka adalah . . .
a. 15°                          b. 20°                          c. -15°                                  d. -20°

4. Pecahan yang senilai dengan 4/6 adalah . . .
a. 4/8                        b. 3/4                          c. 2/3                                  d. 1/2

5. Pecahan berikut yang urut dari yang terbesar adalah . . .
a. 1/2, 2/3, 1/4

b. 3/4, 1/2, 4/10

c. 4/5, 5/6, 6/7

d. 3/8, 2/9, 1/10

6. Pecahan biasa untuk 3 2/5 adalah . . .
a. 16/5                      b. 17/5                              c. 15/5                               d. 18/5

7. Bilangan romawi untuk angka 479 adalah . . .
a. CCCLLLXXIX     b. CDLXXXIX                 c. CDLXVIII                     d. CDLXXIX

8. Pemain bola itu dikontrak dengan gaji 45 juta perbulan. Bilangan 45 yang tepat dalam bilangan romawi adalah . . .
a. XLVI                    b. XLV                               c. XLIV                              d. XLII

9. Lambang yang sama pada bilangan romawi hanya boleh di tulis paling banyak . . .
a. 4 kali                    b. 2 kali                            c. 1 kali                              d. 3 kali

10. Lambang bilangan asli dari CXLIX adalah . . .
a. 159                       b. 149                                c. 179                                d. 139

11. Tanda yang tepat untuk pembanding bilangan pecahan 12/6 . . . . . 6/3, adalah . . .
a. >                           b. =                                     c. ≥                                      d. <

12. Hasil operasi hitung dari (- 20) – (- 65) adalah . . .
a. 35                         b. 30                                  c. 45                                   d. 40

13. Urutan bilangan-bilangan -37, 42, 56, 74, -24 dari yang terbesar adalah . . .
a. -24, -37, 42, 56, 47                                  c. 74, 56, 42, -24, -37
b. -37, -24, 42, 56, 74                                 d. 42, 56, 74, -24, -37

14. Nilai n dari 45/36 = n/4 adalah . . .

a. 8                           b. 10                                  c. 9                                      d. 7

15. Pecahan berikut yang lebih kecil dari 5/7, kecuali . . .
a. 3/5                      b. 6/8                               c. 4/6                                d. 5/7

16. 3/5 + 1/5 = . . .
a. 2/5                      b. 6/5                               c. 4/5                               d. 3/5

17. Sebuah gelas berisi air 6/7. Setelah diminum tinggal 2/4 gelas. Berapa banyak air yang telah diminum . .
a. 7/14                    b. 10/28                        c. 5/28                           d. 5/14

18. 10/12 – 3/12 + 3/6 = n, nilai n adalah . . .
a. 1/12                    b. 2/12                           c. 3/12                           d. 4/12

19. Hasi penghitungan dari 13 + 27 + 40 – 12 apabila ditulis dalam bentuk romawi adalah . . .
a. LXV                    b. LXVI                         c. LXXVIII                   d. LXVIII

20. Bilangan asli dari MMCDXLIV adalah . . .
a. 2.440                b. 2.400                       c. 2.444                         d. 2.044

21. Hasil pengurangan dari 40 dan (-20) adalah . . .
a. 60                      b. 20                              c. -60                             d. -20

22. Lawan dari bilangan -215 adalah . . .
a. -215                  b. 215                           c. 512                             d. -512

23. 5/6 = n/36, nilai n adalah . . .
a. 40                     b. 35                             c. 45                               d. 30

24. Pecahan desimal untuk 3/4 adalah . . .
a. 0,7                   b. 0,75                       c. 0,6                              d. 0,65

25. 11/8 – . . . . . = 2/16
a. 5/4                  b. 6/3                         c. 4/3                              d. ¾

B. Lengkapi titik-titik berikut ini!

1. Bilangan -4, 3, -8, 9, 7, -9 apabila diurutkan dari bilangan yang terkecil adalah . . .

2. n/12 = 63/108, nilai n adalah . . .

3. (-23) + 13 = n. nilai n adalah . . .

4. Bilangan asli untuk MCMXCIX adalah . . .

5. Cara membaca -179 adalah . . .

6. 4/8 – 1/8 + 5/8 = n. nilai n adalah . . .

7. Hasil penjumlahan dari (-4) dan (-8) adalah . . .

8. Lawan bilangan dari operasi (-10) – (-12) adalah . . .

9. Bilangan 65 jika ditulis dalam bilangan romawi adalah . . .

10. Pecahan paling sederhana dari 12/16 adalah . . .

C. Kerjakan soal-soal berikut ini!

1. Urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terbesar:
a. -43, 27, -64, -21, 32
b. 28, 27, -29, -24, 25

2. Suhu udara pada siang hari 32° C. Selisih suhu malam hari dan siang hari adalah 12° C. Berapakah suhu pada malam hari ?

3. Bapak mempunyai sepetak tanah di belakang rumah. 1/4 bagian tanah tersebut ditanami singkong, sedangkan 2/6 bagian lagi ditanami jagung, dan sisanya di buat kolam ikan.
a. Berapa bagian tanah yang ditanami pohon singkong dan jagung ?
b. Berapa bagian tanah yang dibuat untuk kolam ikan?

4. Hitung hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut:
a. -16 + (- 18) = . . .
b. (- 7) + (-11) = . . .
c. 18 – (- 6) = . . .
d. (- 10) – (- 14) = . . .
e. 18 + (- 20) – 2 = . . .
f. (- 5) – 7 + 22 = . . .

5. Ubah bilangan di bawah ini ke dalam bilangan asli atau sebaliknya:
a. DCLXVI
b. 2.459
c. MMCDXXIV
d. 3.843

———- SELAMAT MENGERJAKAN ———-

Iklan